Epoka nasza domaga się osobowości, ale będzie ich się domagać nadaremnie, póki nie damy dzieciom żyć i kształcić się jako indywidualnym jednostkom, póki im nie pozwolimy mieć własnej woli, myśleć własnymi myślami, dorabiać się własnych umiejętności i formułować własnych sądów - słowem póki nie przestaniemy w szkołach dusić i tłumić surowego materiału indywidualności, których potem nadaremnie poszukujemy w życiu.

Ellen Key

 

Misją placówek prowadzonych przez EDUKACJA PRZYJAZNA DZIECKU spółka z o.o.  jest tworzenie  sprzyjających  warunków  edukacyjnych  do  rozwoju  indywidualności i uspołecznienia dziecka, celem  poszerzenia  jego  przestrzeni  niezależności  i odpowiedzialności, inicjatywy, indywidualnych wyborów i możliwości działania społecznego. Dotyczy to każdego ucznia, niezależnie od jego indywidualnego tempa rozwoju i możliwości uczenia się. Każde dziecko bowiem ma prawo do sprzyjających warunków edukacji, ma prawo doświadczać nauki szkolnej jako wyzwania i szansy dla siebie w poznawaniu świata i kształtowania swoich kompetencji  zgodnie  ze  swoim  najwyższym  potencjałem.

Edukacja jest przez nas rozumiana jako proces osobistego rozwoju. Ważnym jest, aby realizowana była w wolności.

Człowiek jest najwyższą wartością, jego dobru i rozwojowi wszystko powinno być podporządkowane. Dzieci w naszych placówkach, niezależnie od predyspozycji, mają prawo do rozwoju własnych zdolności, do własnej ekspresji, wyrażania własnych osądów, realizacji własnych projektów życiowych, do rozwoju własnej indywidualności, własnej autonomii, ale ze zrozumieniem odpowiedzialności społecznej.

Jeżeli, jako Rodzice, myślicie podobnie o edukacji Waszego dziecka serdecznie zapraszam.

                                                                              Ola Matyska

                                                             dyrektor Przedszkola i Szkoły Podstawowej Edukacji Przyjaznej Dziecku

Dzieci u Nas uczą się w klasach: 0 (zerówka), I-III (edukacja wczesnoszkolna) oraz IV-VI. 

Wspieramy również edukację domową dla dzieci z Łodzi i okolic. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani podjęciem takiej formy współpracy to prosimy o kontakt .

WNIOSEK O SPEŁNIANIE OBOWIĄZKU SZKOLNEGO POZA SZKOŁA PDF

            

 

O Nas

Szkoła 

Kontakt

Edukacja Przyjazna Dziecku sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, 90-357 Łódź, ul.Sienkiewicza 100, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS 0000505230, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 zł
Realizacja: Dianthus
Dokument wydrukowany ze strony: www.edulodz.pl/